Støttekriterier

Fonden yder støtte til

  • ekstraordinære musik- og/eller teaterarrangementer, som ikke kan opnå fuld støtte fra anden side
  • musik- og eller teaterarrangementer, som gennemføres i et samarbejde mellem amatører og professionelle aktører

I princippet ydes tilskud/underskudsgaranti i den størrelse, som er ansøgt. Fonden har på grund af det meget lave renteniveau for tiden kun beskedne midler til rådighed til uddeling.

Hvis et teater- og/eller musikarrangement forløber over flere år, kan der ydes støtte over flere år.

Fonden yder IKKE støtte til

  • Leje eller indkøb af teknisk udstyr
  • Videopræsentationer

Hvem er bag Fonden Harmonien

Se vores medlemmer