Den gode ansøgning

Den gode ansøgning er udgangspunktet for vurdering af arrangementer/projekter. Derfor er det vigtigt, at ansøgningen indeholder det, der er væsentligt for vurderingen:

  • en udførlig beskrivelse af arrangementet/projektet (max. 2 A4-sider)
  • tidsplan for arrangementet/projektet (begyndelse og afslutning)
  • oversigt over de medvirkende (professionelle kunstnere og foreninger)
  • ansvarlig(e) for projektet (med CPR-nr. eller SE-nr.)
  • oversigt over evt. samarbejdspartnere, lokal medfinansiering og tilskud fra anden side
  • budget
  • det beløb der søges om
  • efter arrangementets gennemførelse indsendes dokumentation for anvendelse af tilskuddet. Ydes der underskudsgaranti indsendes regnskab.

Støttetilsagnet er betinget af, at regnskab for arrangementet opstilles i skemaform, hvor sammenhængen mellem budget og regnskab fremgår.

Støttetilsagnet er endvidere betinget af, at det af markedsføringsmaterialet mv. fremgår, at arrangementet er støttet af fonden.

Fondens revisor foretager stikprøvekontrol af de regnskaber, som tilskudsmodtagere aflægger overfor fonden.

Ansøgningen sendes til:
Fonden Harmonien
c/o advokat Jes Weyhe Grønbæk
Østervold 20, 3. sal
8900 Randers C

eller på mail:jwg@ghadvokater.dk

Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar, 1. maj, 1. august, 1. november og vil blive behandlet på førstkommende møde.

Hvad er kriterierne for støtte?

Hvem yder Fonden støtte til