Fondens formål er at fremskaffe, forvalte og uddele midler, som anvendes til at yde tilskud eller meddele underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter med tilknytning til teater- og musiklivet i Randers.

Ansøg om støtte

Hvordan skriver du den gode ansøgning

Hvad kan der søges til ?

Kulturelle aktiviteter med tilknytning til teater- og musiklivet i Randers Kommune.

Om Fonden

Fonden Harmonien er stiftet den 1. april 1998 af Selskabet Harmonien (stiftet i Randers 1. januar 1905) og den selvejende institution Randers Teater (stiftet 26. august 1944), og kapitalen på ca. 4 mill. kroner stammer fra disse selskaber. Det er den årlige forrentning af kapitalen der uddeles.